top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תRegulator

הקלות בפתיחת עסקים ולעסקים קטנים ורגולציה חכמה בישראל 👇🏼

מדינת ישראל מתחילה לצאת ממשבר מגפת הקורונה ובממשלה מתגבשת תכנית רוחבית לשיפור מדיניות הרגולציה והפחתת נטל רגולטורי במטרה להתמודד עם המשבר הכלכלי שנגרם עקב התפרצות המגפה! הציבור הרחב, נציגי המגזר העסקי וארגונים ועמותות העוסקים בתחום מוזמנים להתייחס לסוגיות המרכזיות שבכוונת צוות מדיניות רגולציה לבחון ולהשפיע על עבודת המטה בנדון: (1) יצירת פתרונות רגולטוריים מיידים או קצרי טווח ובפרט הקלות בפתיחת עסקים והקלות לעסקים קטנים. (2) מיסוד תשתיות ארוכות טווח למדיניות רגולציה חכמה בישראל. הצוות שמורכב ממחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי) במשרד המשפטים, אגף מדיניות רגולציה במשרד ראש הממשלה, אגף תקציבים ואגף החשב הכללי במשרד האוצר יבחן לעומק את כלל ההתייחסויות שיועברו, ואת האפשרות – בהתאם לשיקול דעתו – להזמין משתתפים מסוימים להמשך שיח במהלך חודש אפריל. יש להעביר התייחסויות עד ליום 18.04.2021 לכתובת הדוא"ל regulation@pmo.gov.il בכל פנייה, נא לציין פרטי איש הקשר מטעמכם ופרטי התקשרות עמכם בדוא"ל ובטלפון. *מודגש כי פנייה זו מיועדת לקבלת מידע בלבד ואין בה משום התחייבות לנקיטה בפעולות מסוימות. #הפחתתרגולציה #בעליעסקים #שיקוםכלכלי #קשריממשל

4 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page