top of page
עלינו

'רגולטור יועצים - אסטרטגיה, קשרי ממשל ולובינג בע"מ' היא חברה רשומה ברשם החברות שמספרה 516351707 המתמחה בייעוץ רגולטורי, תכנון אסטרטגי, קשרי ממשל ולובינג. כמו כן החברה עוסקת בתחומי החקיקה לרבות ניסוח והגשת הצעות חוק. חברתנו מציעה ייצוג לארגונים עסקיים, חברתיים מקצועיים וציבוריים, במגזר הציבורי, העסקי והפרטי מול מקבלי ההחלטות בכנסת ומשרדי הממשלה. לחברתנו הידע והניסיון המקצועיים באשר לאופן קבלת החלטות מדיניות ציבורית והיכרות מעמיקה עם הבירוקרטיה ועם מוקדי הכוח בכנסת ובמשרדי הממשלה. ההיכרות עם השטח מאפשרת לנו לסייע ללקוחותיו בניהול מאבקים פרלמנטריים, ניהול משברים רגולטוריים ותקשורתיים והובלת רפורמות ושינויי חקיקה במגזר הציבורי והעסקי.

השירות שלנו ניתן לצורך קידום מטרות לקוחותינו ויצירת השפעה בעולם הציבורי. אנו עובדים מול הכנסת, משרדי הממשלה, השלטון המקומי, יחידות הסמך, הרשויות הסטטוטוריות ועוד. החברה שלנו מציעה פתרונות מבוססי ידע ומחקר המותאמים באופן אישי לכל לקוח על פי צרכיו תוך יצירתיות, ניצול חלונות זמנים קריטיים, אפקטיביות, מקצועיות ומחויבות ומאפשר לו להסיר דאגות מסדר יומו. מטרתנו היא הצלחת הלקוחות שלנו.

ביכולת החברה לייצג מגוון רחב של חברות וארגונים, ביניהם: רשויות מוניציפאליות, עמותות, איגודים מקצועיים, גופים ורשויות ציבוריות ויחידות סמך ממשלתיות, גופים פיננסיים, חברות בינלאומיות ומקומיות וכו'. החברה ואנשיה מעורבים בעבר ובהווה באופן פעיל באינספור חקיקות ויוזמות חקיקה, הליכי עיצוב מדיניות, קביעת סדר היום הציבורי, השתתפות בדיונים ציבוריים ובעיצוב מדיניות ממשלתית ופוליטית. עבודתנו מתבצעת באופן מקצועי ויעיל באמצעות שימוש במגוון הכלים המקצועיים הקיימים, תוך נוכחות מלאה ושוטפת במסדרונות הכנסת ובמשרדי הממשלה.

הכתובת שלנו

 © כל הזכויות שמורות לרגולטור יועצים בע"מ 2019. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי. האמור לעיל, הינו תיאור כללי ולא מחייב של הנושאים.

White Office

הארבעה 19, מגדל תיכון

תל אביב 6473919

משרד. 050-4555392

דוא"ל. office@Regulator-ltd.com

bottom of page